Hiện có 444,539 Tin đăng 561,126 thành viên

giá đất nhà nước tây ninh

Bảng giá đất nhà nước huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
777 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
609 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
501 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
560 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
337 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Dương Minh Châu tỉnh phố Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
232 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
180 đã xem - 2 tháng trước