Hiện có 505,515 Tin đăng 119,554 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thái Bình

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thái Bình

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
70 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thanh Hóa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thanh Hóa

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
71 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Sơn La

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Sơn La

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
50 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Sóc Trăng

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Sóc Trăng

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
48 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Trị

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Trị

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
48 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Ninh

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Ninh

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
61 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Ngãi

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Ngãi

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
49 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Bình

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Bình

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
48 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Phú Yên

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Phú Yên

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
59 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Phú Thọ

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Phú Thọ

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
77 đã xem - 5 tháng trước