Hiện có 505,476 Tin đăng 119,536 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Ninh Thuận

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Ninh Thuận

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
50 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Ninh Bình

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Ninh Bình

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
54 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Nghệ An

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Nghệ An

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
41 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Nam Định

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Nam Định

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
59 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lạng Sơn

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lạng Sơn

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
50 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lâm Đồng

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lâm Đồng

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
71 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lào Cai

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lào Cai

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
81 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Long An

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Long An

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
105 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lai Châu

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lai Châu

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
64 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Kon Tum

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Kon Tum

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
61 đã xem - 5 tháng trước