Hiện có 505,515 Tin đăng 119,554 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Kiên Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Kiên Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
74 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Khánh Hòa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Khánh Hòa

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
72 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đồng Tháp

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đồng Tháp

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
81 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đồng Nai

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đồng Nai

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
95 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đắk Nông

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đắk Nông

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
67 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đắk Lắk

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Đắk Lắk

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
58 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Điện Biên

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Điện Biên

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
45 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hậu Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hậu Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
51 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
51 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hưng Yên

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hưng Yên

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
46 đã xem - 6 tháng trước