Hiện có 505,364 Tin đăng 119,491 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Dương

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Dương

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
97 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bến Tre

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bến Tre

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
67 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Ninh

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Ninh

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
85 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Kạn

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Kạn

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
48 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
41 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bạc Liêu

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bạc Liêu

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
41 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
68 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh An Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh An Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
55 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP Cần Thơ

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP Cần Thơ

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
80 đã xem - 5 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP Hải Phòng

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP Hải Phòng

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
68 đã xem - 5 tháng trước