Hiện có 505,509 Tin đăng 119,547 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Tĩnh

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Tĩnh

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
32 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Nam

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Nam

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
64 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hà Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
34 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hòa Bình

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hòa Bình

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
60 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Gia Lai

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Gia Lai

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
68 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Cà Mau

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Cà Mau

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
45 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Cao Bằng

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Cao Bằng

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
39 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Thuận

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Thuận

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
80 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh ​Bình Phước

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh ​Bình Phước

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
64 đã xem - 6 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Định

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bình Định

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
83 đã xem - 6 tháng trước

Bất động sản mới nhất