Hiện có 432,734 Tin đăng 1,711,862 thành viên

Môi giới

Môi giới nhà đất, môi giới bất động sản, môi giới cho thuê bất động sản
Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
324 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
284 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Long Biên thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
327 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
330 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
262 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
272 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hà Đông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
154 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
169 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
722 đã xem - 7 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
627 đã xem - 7 tháng trước