Hiện có 433,099 Tin đăng 4,098,936 thành viên

giá đất theo từng khung giá nhà nước

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
936 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
827 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Long Biên thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
967 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
1,009 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
902 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
727 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hà Đông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
394 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
457 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
989 đã xem - 2 năm trước
Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
854 đã xem - 2 năm trước

Bất động sản mới nhất