Hiện có 444,572 Tin đăng 560,429 thành viên

khung giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
89 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
73 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Long Biên thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
77 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
99 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
64 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
66 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hà Đông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
52 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
46 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
612 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
506 đã xem - 2 tháng trước